Ο Θεός κάνει θαύματα για τους ανθρώπους σήμερα επειδή τους αγαπάει

Τα θαύματα αποτελούν διαχρονικό χαρακτηριστικό της Χριστιανικής εμπειρίας. Δεν υπάρχει κανένας υπαινιγμός στα παραπάνω ή σε άλλα εδάφια ότι τα θαύματα θα είναι σπάνια, μόνο για λίγους “σούπερ-Χριστιανούς” ή μόνο για τον πρώτο αιώνα μ.Χ.