δεκάλογος, νόμος

Η περισσότερη συζήτηση σχετικά με το αν οι Χριστιανοί πρέπει να τηρούν τον νόμο αναφέρει τις Δέκα Εντολές. Το γεγονός ότι γράφτηκαν στην πέτρα με το δάχτυλο του Θεού φανερώνει τη μονιμότητά τους.