Η μυστική αρπαγή - ευχάριστη θεωρία

διδασκαλία ότι οι πιστοί θα “αρπαχθούν” μυστικά—δηλαδή ο Θεός θα τους πάρει στον ουρανό πριν από τη Μεγάλη Θλίψη