να αφιερώσεις τη ζωή σου σε Εκείνον

Ο Ιησούς ήρθε εδώ στην γη, υπέφερε και πέθανε για να μπορέσουμε να έχουμε το δικαίωμα να γίνουμε Χριστιανοί. Ακόμη και τώρα ο Χριστός μεσιτεύει αδιαλείπτως για εμάς και συνεχώς προσπαθεί να μας ελκύσει στην αγάπη Του, ώστε να δεχθούμε το δώρο της αιώνιας ζωής που μας προσφέρει.