Πολλές εκκλησίες ισχυρίζονται ότι είναι η «Αληθινή» εκκλησία.

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία διατείνεται ότι είναι η πιο παλιά εκκλησία και έχει κάνει τις λιγότερες δογματικές αλλαγές.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη που έχει την ιερατική διαδοχή από τον απόστολο Πέτρο, και επειδή ο Ιησούς δήθεν «έχτισε την Εκκλησία στον Πέτρο», αυτή είναι η μόνη αληθινή εκκλησία.

Διάφορες Προτεσταντικές εκκλησίες ισχυρίζονται ότι εκείνες είναι η αληθινές εκκλησίες, επειδή έχουν τα «σωστά» δόγματα, τις σωστές ιεροτελεστίες (π. χ. για το βάπτισμα), ή διδάσκουν μια συγκεκριμένη ερμηνεία κάποιας προφητείας η οποία δήθεν τους καταδεικνύει.

Όλοι οι παραπάνω ισχυρισμοί υπονοούν ότι η «αληθινή εκκλησία» είναι μια επίγεια οργάνωση. Το Βιβλίο της Αποκάλυψης όμως, μας φανερώνει ότι η αληθινή εκκλησία δεν είναι μια οργάνωση.

Τι είναι η «αληθινή εκκλησία»;

Πρώτον, η αληθινή εκκλησία συμβολίζεται στο 12ο  κεφάλαιο από «μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο» (Αποκάλυψη 12:1). Αυτή η γυναίκα συμβολίζει πρώτα το έθνος Ισραήλ, το οποίο γέννησε τον Μεσσία, και μετά την Εκκλησία η οποία κατατρέχτηκε από τον «δράκοντα».

Η γυναίκα αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή στην έρημο για 1260 ημέρες (Αποκάλυψη 12:6,14) — για τα 1260 χρόνια του Μεσαίωνα, όπου οι αληθινοί πιστοί διώκονταν από την επίσημη παπική εκκλησία.

Εκείνοι οι πιστοί δεν ήταν μέλη ενός συγκεκριμένου δόγματος, αλλά σχημάτισαν αρκετές μικρές ομάδες «αιρετικών» και μεταρρυθμιστών· συχνά ήταν απλά άτομα, τα οποία δεν δέχτηκαν την διδασκαλία και την πρακτική της επίσημης εκκλησίας.

Όταν τελείωσε ο Μεσαίωνας ο «δράκοντας» (Σατανάς) δεν σταμάτησε να προσπαθεί να καταστρέψει την αληθινή Εκκλησία.

Το εδάφιο Αποκάλυψη 12:17 λέει: «Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού».

Τα σημεία της αληθινής εκκλησίας

Οι «εντολές του Θεού» αναφέρονται στις Δέκα Εντολές. Η «μαρτυρία του Ιησού Χριστού» ορίζεται στο Αποκάλυψη 19:10 ως «το πνεύμα της προφητείας».

Με άλλα λόγια, οι υπόλοιποι (η αληθινή Εκκλησία) έχουν εκδηλώσεις του χαρίσματος της προφητείας. Η παράλληλη περικοπή του κεφαλαίου 14 της Αποκάλυψης αναφέρει: «Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού».

Τα παραπάνω εδάφια αποδεικνύουν ότι η αληθινή Εκκλησία δεν είναι μια οργάνωση. Οι οργανώσεις δεν μπορούν να τηρήσουν τις εντολές, δεν έχουν το χάρισμα της προφητείας και δεν έχουν πίστη· μόνο άνθρωποι μπορούν να πράξουν και να έχουν τα παραπάνω.

Στην Αποκάλυψη και σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής, μια μικρή ομάδα πιστών που ξεχωρίζουν από τη μεγαλύτερη επίσημη ομάδα, συχνά ταυτίζονται με «τους υπόλοιπους».

Οι υπόλοιποι είναι πιστοί, αφιερωμένοι στον Θεό, που τηρούν τις εντολές Του και έχουν μια ζωντανή πίστη σε Αυτόν.

Τα σημεία μη αληθινής εκκλησίας

Έχοντας ως δεδομένο ότι η αληθινή Εκκλησία δεν είναι μια οργάνωση, μπορούμε να περιγράψουμε μερικές εκκλησίες, οι οποίες αποκλείεται να είναι η «αληθινή Εκκλησία» του Θεού, επειδή σε επίσημο επίπεδο δεν «τηρούν τις εντολές του Θεού» και δεν «έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού».

Για παράδειγμα, η Ρωμαιοκαθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν ορίσει την προσκύνηση των ειδώλων (εικόνες ή αγάλματα των αγίων) ως επίσημο μέρος του δόγματος και της πρακτικής τους, κάτι που είναι μια σαφής παραβίαση της πρώτης και της δεύτερης εντολής.

Πολλές Προτεσταντικές εκκλησίες αρνιούνται το γεγονός ότι το χάρισμα της προφητείας μπορεί να είναι έκδηλο στην Εκκλησία την εποχή μας.

Οι περισσότερες εκκλησίες δεν τηρούν το Σάββατο ως αργία (την έβδομη ημέρα της εβδομάδας), κάτι το οποίο είναι παραβίαση της τέταρτης εντολής.

Υπάρχει σωτηρία για τα μέλη μη αληθινών εκκλησιών;

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη των παραπάνω εκκλησιών δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη των υπολοίπων.

Πολλοί Χριστιανοί έχουν βαθιά πίστη και τηρούν όλες τις εντολές που γνωρίζουν — ο απόστολος Παύλος είπε: «αμαρτία δεν λογαριάζεται, όταν δεν υπάρχει νόμος» (Ρωμαίους 5:13).

Το γεγονός που θα καθορίσει αν κανείς θα είναι μέρος της αληθινής Εκκλησίας στο τέλος του κόσμου είναι το πως θα ανταποκριθούν στο τελευταίο μήνυμα που θα κηρυχθεί προς τους ανθρώπους που είναι μέλη της Βαβυλώνας, δηλαδή σε εκείνες τις εκκλησίες που δεν θα «τηρούν τις εντολές του Θεού» και/ή δεν θα «έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού».

Το μήνυμα που θα κηρυχθεί θα είναι το εξής: «Έπεσε η Βαβυλώνα… Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός Μου!» (Αποκάλυψη 18:2,3). Εκείνοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση μπορούν να είναι βέβαιοι ότι ανήκουν στην Αληθινή Εκκλησία.

Διάβασε επίσης:

Το Υπόλοιπο από το Σπέρμα της

Η Βαβυλώνα

Το μήνυμα του τρίτου αγγέλου