Έχοντας υπόψη ότι όλες οι προφητείες της Αγίας Γραφής γράφτηκαν πριν από την εφεύρεση της πυρίτιδας, και ότι δεν υπήρχαν λέξεις για να περιγράψουν τεχνητές εκρήξεις, υπάρχει αξιοσημείωτη ένδειξη στην Αγία Γραφή ότι θα γίνει ένας τεράστιος πόλεμος, πιθανόν πυρηνικός, στο τέλος του κόσμου.

Πόλεμος στους έσχατους καιρούς

Οι προφητείες της Αγίας Γραφής προβλέπουν έναν πόλεμο κατά τον έσχατο καιρό. Τα κεφάλαια 11 και 12 του βιβλίου του Δανιήλ περιγράφουν έναν πόλεμο μεταξύ του Βασιλιά του Βορρά και του Βασιλιά του Νότου που άρχισε από την εποχή της Περσικής Αυτοκρατορίας και εκτείνεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Φυσικά έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στους πρωταγωνιστές του πολέμου (για λεπτομέρειες διάβασε το Παράρτημα 3 στο Βιβλίο). Το εδάφιο που μας ενδιαφέρει είναι το Δανιήλ 11:40: «Στον έσχατο καιρό, ο Βασιλιάς του Νότου θα συγκρουστεί μαζί του· και ο Βασιλιάς του Βορρά θα έρθει εναντίον του σαν ανεμοστρόβιλος, με άμαξες, και με καβαλάρηδες, και με πολλά πλοία· και θα έρθουν στους τόπους, και θα πλημμυρίσουν, και θα διαβούν».

Τα επόμενα εδάφια δείχνουν ότι το πεδίο μάχης θα είναι η Μέση Ανατολή, ο Βασιλιάς του Βορρά θα νικηθεί, και ο πόλεμος θα ακολουθηθεί από «καιρό θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρις εκείνον τον καιρό» (Δανιήλ 12:1).

Τα γεγονότα που ακολουθούν είναι η Δευτέρα Παρουσία, η απελευθέρωση του καταδυναστευμένου λαού του Θεού, η ανάσταση των πιστών νεκρών και η ίδρυση του αιώνιου βασιλείου του Θεού (εδ. 1-4).

Το πεδίο μάχης — η Μέση Ανατολή

Ο τελευταίος αυτός πόλεμος, θα ξεκινήσει με μια επίθεση του Βασιλιά του Νότου προς τον Βασιλιά του Βορρά. Μια σύγκριση της ιστορίας με την σκιαγράφηση που παρέχει το κεφάλαιο 11 του Δανιήλ, μας φανερώνει ότι ο Βασιλιάς του Νότου στο τέλος του κόσμου θα είναι το φανατικό Ισλάμ και ο Βασιλιάς του Βορρά θα είναι μια συμμαχία των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών δυνάμεων (διάβασε το Παράρτημα 3 στο Βιβλίο).

Μια προσεκτική σύγκριση των βασιλιάδων του Βορρά και του Νότου με τον στρατό των ακριδών που βρίσκουμε στο Βιβλίο του Ιωήλ δείχνει ότι οι δυο περικοπές περιγράφουν τον ίδιο πόλεμο στον έσχατο καιρό (στον Ιωήλ αποκαλείται «η Ημέρα του Κυρίου»).

Επίσης, αν συγκρίνουμε τον στρατό των ακριδών στον Ιωήλ με τον στρατό των ακριδών του κεφαλαίου 9 της Αποκάλυψης (η πέμπτη σάλπιγγα), καταλαβαίνουμε ότι οι δυο περικοπές περιγράφουν τον ίδιο στρατό και συνεπώς τον ίδιο πόλεμο.

Επομένως, ο τελευταίος πόλεμος περιγράφεται σε τρεις περικοπές: Δανιήλ 11,12, Ιωήλ 1,2 και Αποκάλυψη 8,9 (διάβασε το κεφάλαιο 9 του Βιβλίου για αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή).

Η έναρξη του πολέμου

Στο το 11ο κεφάλαιο του Δανιήλ μαθαίνουμε ότι ο πόλεμος θα αρχίσει με μια επίθεση από τον Βασιλιά του Νότου, που ακολουθείται από μια αντεπίθεση του Βασιλιά του Βορρά.

Στην περιγραφή στην Αποκάλυψη η επίθεση που ξεκινάει τον πόλεμο αντιστοιχεί με τις πρώτες τέσσερις σάλπιγγες (Αποκάλυψη 8:7-13). Ο απόστολος Ιωάννης είδε «φωτιά αναμιγμένη με αίμα, και ρίχτηκαν στη γη… και σαν ένα μεγάλο βουνό που καιγόταν με φωτιά ρίχτηκε στη θάλασσα, και το ένα τρίτο της θάλασσας έγινε αίμα… και από τον ουρανό έπεσε ένα μεγάλο αστέρι που καιγόταν σαν λαμπάδα… και πολλοί άνθρωποι πέθαναν από τα νερά, επειδή έγιναν πικρά… και χτυπήθηκε το ένα τρίτο του ήλιου, και το ένα τρίτο του φεγγαριού, και το ένα τρίτο των αστεριών, ώστε να σκοτιστεί το ένα τρίτο απ’ αυτά… κι ανέβηκε καπνός από το φρέαρ σαν καπνός από ένα μεγάλο καμίνι· και σκοτίστηκε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό» (Αποκάλυψη 8:7-9:2).

Θα ήταν απίθανο να υπάρξει καλύτερη περιγραφή μιας σειράς πυρηνικών πληγμάτων με το λεξιλόγιο που ήταν διαθέσιμο την εποχή του απόστολου Ιωάννη.

Οι παρομοιώσεις

Ο απόστολος Ιωάννης στην περιγραφή του πολέμου κάνει εκτενή χρήση των παρομοιώσεων, π. χ.: «Σαν ένα μεγάλο βουνό που καιγόταν με φωτιά… οι μορφές των ακριδών ήσαν όμοιες με άλογα ετοιμασμένα για πόλεμο… επάνω στα κεφάλια τους ήσαν σαν στεφάνια όμοια με χρυσάφι… η φωνή από τις φτερούγες τους ήταν σαν φωνή από άμαξες πολλών αλόγων, που έτρεχαν σε πόλεμο» (Αποκάλυψη 8:8, 9:7,9).

Αυτός ο τρόπος περιγραφής είναι αντίθετος με τις συμβολικές περιγραφές που βρίσκουμε στα άλλα μέρη  της Αποκάλυψης στις οποίες ο απόστολος Ιωάννης χρησιμοποιεί μεταφορές και σύμβολα.

Για παράδειγμα, ο απόστολος Ιωάννης είδε θηρία με κέρατα και διαδήματα, μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και μια πόρνη με ένα χρυσό ποτήρι κτλ.

Τα σύμβολα δείχνουν με σαφήνεια τι συμβολική σημασία των περικοπών αυτών. Η παρομοίωση, αντιθέτως, υπονοεί ότι ο απόστολος Ιωάννης προσπάθησε να περιγράψει γεγονότα και αντικείμενα που έχουν κυριολεκτική σημασία, αλλά που δεν τα είχε δει ποτέ του.

Ο μόνος τρόπος για να το πετύχει αυτό ήταν με το να τα συγκρίνει (παρομοιάσει) με αντικείμενα που του ήταν γνωστά.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι επτά σάλπιγγες, αντί να έχουν μια συμβολική σημασία, όπως ερμηνεύονται συχνά, προσφέρουν μια «κυριολεκτική» περιγραφή του πιο τρομερού πολέμου που έγινε ποτέ.

Ο απόστολος Ιωάννης είπε ότι το «τσίμπημα» των «ακριδών» δεν προκαλεί θάνατο, αλλά προκαλεί τόσο πολύ πόνο (για πέντε μήνες), ώστε «οι άνθρωποι θα ζητήσουν τον θάνατο, και δεν θα τον βρουν· και θα επιθυμήσουν να πεθάνουν, και ο θάνατος θα φεύγει απ’ αυτούς» (Αποκάλυψη 9:6).

Έτσι θα μπορούσε να περιγράψει τις επιπτώσεις τις έκθεσης σε πυρηνική ακτινοβολία ή σε βιολογικά όπλα. Ο απόστολος Ιωάννης είπε ότι ένας στρατός με 200 εκατομμύρια στρατιώτες θα «θανατώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων» (Αποκάλυψη 9:15,16).

Με τη σημερινή αναλογία, το ένα τρίτο του πληθυσμού είναι περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι!

Η αρχή των θλίψεων

Ίσως η πιο τρομαχτική διάσταση αυτού του πολέμου είναι ότι αποτελεί μόνο την αρχή των θλίψεων. Το βιβλίο του Δανιήλ και το βιβλίο της Αποκάλυψης παρουσιάζουν τη Μεγάλη Θλίψη να αποτελείται από δύο φάσεις.

Στο Δανιήλ κεφάλαιο 11 παρουσιάζεται ο μεγάλος πόλεμος, με την αρχική επίθεση από τον Βασιλιά του Νότου και τη μαζική αντεπίθεση από τον Βασιλιά του Βορρά. Ο πόλεμος ακολουθείται από «Καιρό Θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει» (Δανιήλ 12:1).

Στην Αποκάλυψη η πρώτη φάση (ο πόλεμος των σαλπίγγων) αποκαλείται «σιωπή στον ουρανό» (Αποκάλυψη 8:1). Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης ο Θεός επιτρέπει στον Σατανά να εκτελέσει τα καταστροφικά του σχέδια.

Η δεύτερη φάση αποτελείται από τις Επτά Τελευταίες Πληγές, στις οποίες ο Θεός επεμβαίνει για να σώσει τον λαό Του που θα δέχεται επίθεση από τη Βαβυλώνα. Στον Δανιήλ όπως και στην Αποκάλυψη η Μεγάλη Θλίψη τερματίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Τα παραπάνω είναι μόνο μια σκιαγράφηση των τρομακτικών γεγονότων που θα λάβουν χώρα κατά τη Μεγάλη Θλίψη.  Διάβασε τα κεφάλαια 89 και το παράρτημα 3 του Βιβλίου για λεπτομέρειες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή.