θαύματα ως αποδεικτικό στοιχείο της ορθότητας της πίστης

Πολλοί Χριστιανοί θεωρούν τα θαύματα ως αποδεικτικό στοιχείο της ορθότητας της πίστης τους. Η Αγία Γραφή, όμως, καθιστά σαφές ότι δεν είναι μόνο ο Θεός που κάνει θαύματα· και ο Σατανάς μπορεί να παρουσιάσει υπερφυσικά σημεία.