Πολλοί Χριστιανοί (και οπαδοί άλλων θρησκειών) θεωρούν τα θαύματα ως αποδεικτικό στοιχείο της ορθότητας της πίστης τους.

Μερικοί ακολουθούν μια θρησκεία ή ένα δόγμα, και άλλοι κάποιον θρησκευτικό ηγέτη μόνο λόγω της ύπαρξης θαυμάτων.  Θαύματα θεραπείας, η εμφάνιση ενός αγίου ή της Παναγίας, η εμφάνιση φωτιάς, αίματος ή δακρύων, και άλλα θαύματα πείθουν πολλούς πιστούς ότι ο Θεός αποδέχεται την λατρεία και αφιέρωσή τους.

Η Αγία Γραφή, όμως, καθιστά σαφές ότι δεν είναι μόνο ο Θεός που κάνει θαύματα· και ο Σατανάς μπορεί να παρουσιάσει υπερφυσικά σημεία.  Τα θαύματά του θα παίξουν έναν μεγάλο ρόλο στην αποπλάνηση των ανθρώπων του εσχάτου καιρού.

Η προειδοποίηση του Ιησού Χριστού

Ο Ιησούς προειδοποίησε τρεις φορές ότι θα συμβούν αποπλανητικά θαύματα στο τέλος του κόσμου — είπε, για παράδειγμα, «θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, και θα δείξουν μεγάλα σημεία και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθαίου 24:24, βλ. επίσης εδ. 4.5.11).

Το εδάφιο αυτό περιέχει δύο σημαντικές διδασκαλίες. Πρώτον, ότι τα θαύματα δεν αποτελούν μια βέβαιη απόδειξη της ενέργειας του Θεού, αφού μπορούν να εκτελεστούν και από ψευδοπροφήτες και από ψευδόχριστους.

Δεύτερον, ότι οι εκλεκτοί του Θεού, μέσω της έμπνευσης του Πνεύματος, θα μπορέσουν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ των αληθινών και των ψεύτικων θαυμάτων, αν και θα είναι τόσο απατηλά που σχεδόν θα τους πλανήσουν.

Σημεία και τέρατα ψεύδους

Ο απόστολος Παύλος προσφέρει την ίδια προειδοποίηση στην πραγματεία του σχετικά με τον αντίχριστο: «Ο άνομος… θα έρθει με ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους, και με κάθε απάτη της αδικίας, ανάμεσα σ’ αυτούς που χάνονται· επειδή, δεν δέχθηκαν την αγάπη της αλήθειας, για να σωθούν» (Β΄ Προς Θεσσαλονικείς 2:8-10).

Το πλαίσιο της περικοπής είναι «η παρουσία του (Χριστού)» (εδάφιο 8), δηλαδή η περίοδος λίγο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Μολονότι ο Σατανάς ενεργεί κατά την διάρκεια όλης της ανθρώπινης ιστορίας, έχει περιοριστεί από τον Θεό, ώστε να μην ασκήσει την πλήρη δύναμή του — «Τώρα γνωρίζετε εκείνο που τον εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό» (εδάφιο 6).

Καθώς όμως, έχει προκαλέσει την εξουσία, τη σοφία, τους νόμους και την διακυβέρνηση του Θεού, πρέπει να του επιτραπεί να εκδηλώσει τις δικές του αρχές για μια περίοδο. Τότε θα υπάρξει μια αντιπαράθεση της κακίας του Σατανά από την μια μεριά, και της δικαιοσύνης της αγάπης του Θεού από την άλλη.

Ο Θεός έχει καθυστερήσει την έναρξη αυτής της περιόδου, επειδή υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων σε όλον τον κόσμο που δεν γνωρίζουν τον Θεό αρκετά, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν μια συνειδητή απόφαση.

Ποιοι αποπλανιούνται;

Πριν από την έλευση του Χριστού το «αιώνιο ευαγγέλιο» θα κηρυχθεί «σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό» (Αποκάλυψη 14:6). Τότε ο Θεός θα επιτρέψει στον Σατανά να φανερώσει τον χαρακτήρα του: «Τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη· και, τότε, θα έρθει το τέλος» (Μτ. 24:14). «Και τώρα γνωρίζετε εκείνο που τον εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό. Επειδή, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται· μονάχα μέχρις ότου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει· και τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί» (Β΄ Θεσσαλονικείς 2:6-8).

Ο Θεός ναι μεν επιτρέπει τα ψεύτικα θαύματα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτοί που πλανιούνται είναι εκείνοι που έχουν απορρίψει το ευαγγέλιο (δηλαδή την αλήθεια σχετικά με τον Θεό). «Ο Θεός θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα· για να κατακριθούν όλοι αυτοί που δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά οι οποίοι βρήκαν ευχαρίστηση στην αδικία» (εδ. 11,12).

Σε αυτά τα εδάφια διαβάζουμε ότι η πλάνη είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδρομής.

Ξεκινάει από την «ευχαρίστηση στην αδικία», συνεχίζεται στην άρνηση να «πιστέψουν στην αλήθεια» σχετικά με τον Θεό, και ιδιαίτερα στην αλήθεια που αποκαλύπτει και κατηγορεί την αμαρτία που δεν θέλουν να αφήσουν, και τελικά τους οδηγεί στην ολοκληρωτική πλάνη.

Η άρνηση τους να ανταποκριθούν στην απολυτρωτική αγάπη του Θεού οδηγεί στην εξαπάτησή τους, επειδή η ίδια αλήθεια που κατηγορεί την αμαρτία στην ζωή τους, είναι το εργαλείο για να αποκαλυφθούν οι πλάνες του Σατανά.

Όταν ο αμαρτωλός απορρίπτει τον λόγο και την αγάπη του Θεού, συγχρόνως απορρίπτει και τη προστασία που του προσφέρει ο Θεός.

Είναι ασφαλής να απορρίψουμε κάθε θαύμα;

Μερικοί πιστοί έχουν αποφασίσει ότι αφού ο Σατανάς θα κάνει θαύματα στο τέλος του κόσμου, η πιο ασφαλής τακτική θα είναι να απορρίψουν κάθε θαύμα.

Τα θαύματα, όμως, αποτελούν μια βασική εκδήλωση της δύναμης του Θεού που δίνεται στους πιστούς, όταν πιστεύουν σε Αυτόν —«Τούτα δε τα σημεία θα παρακολουθούν εκείνους που πίστεψαν: Στο όνομά Μου θα βγάζουν δαιμόνια· θα μιλούν καινούριες γλώσσες· θα πιάνουν φίδια· και αν κάτι θανάσιμο πιουν, δεν θα τους βλάψει· θα βάζουν τα χέρια επάνω σε αρρώστους, και θα γιατρεύονται» (Μάρκου 16:17,18).

Παρόμοιες εκδηλώσεις της δύναμης του Θεού θα υπάρξουν ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του έσχατου καιρού, όταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα γεμίζει τον λαό του Θεού σε τέτοιο βαθμό, όσο δεν έχουμε δει από την Ημέρα της Πεντηκοστής.

Ο Προφήτης Ιωήλ προφήτεψε ότι ο Θεός «θα εκχέει το πνεύμα Του επάνω» στον λαό του και «θα προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις… Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι, και το φεγγάρι σε αίμα, πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής» (Ιωήλ 2:28-31).

Θαύματα στους έσχατους καιρούς

Σήμερα η λογική της επιστήμης αμφιβάλλει οτιδήποτε δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά, αλλά στο τέλος του κόσμου θα γίνουν αναμφισβήτητα θαύματα, σημεία και τέρατα από κάθε πλευρά, και από τον Θεό και από τον Σατανά.

Ειδικά, το «θηρίο από τη γη» της Αποκάλυψη 13:11 «θα κάνει μεγάλα σημεία, ώστε κάνει να κατεβαίνει και φωτιά από τον ουρανό στη γη μπροστά στους ανθρώπους. Και (θα) πλανήσει αυτούς που κατοικούσαν επάνω στη γη, εξαιτίας των σημείων που του δόθηκαν να κάνει» (Αποκάλυψη 13:13,14).

Αυτό σημαίνει ότι ο λαός του Θεού δεν μπορεί να εμπιστευθεί τα θαύματα ως απόδειξη της ενέργειας του Θεού.

Συμβατότητα των θαυμάτων με τον χαρακτήρα του Θεού

Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι τα πιο θεαματικά θαύματα θα εκτελεστούν μέσω της δύναμης του Σατανά!

Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να υπακούσουμε στη διδασκαλία του αποστόλου Ιωάννη: «Αγαπητοί, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό· επειδή, πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο» (Α΄ Ιωάννου 4:1).

Πως μπορούμε να τα δοκιμάζουμε; «Στον νόμο και στη μαρτυρία· αν δεν μιλούν σύμφωνα μ’ αυτό τον λόγο, σίγουρα δεν υπάρχει φως μέσα τους» (Ησαΐας 8:20).

Πρέπει να συγκρίνουμε τα πάντα με τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή.

Διάβασε επίσης:

Πονηρά πνεύματα

Η αμαρτία