Η πλειοψηφία των ανθρώπων, μέσα στους αιώνες, δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Χριστό. Αλλά και οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν ακούσει κάτι, δεν άκουσαν τίποτα που να τους οδηγήσει στην πίστη.

Το γεγονός αυτό υπονοεί ότι ο Θεός θα ήταν τουλάχιστον αυθαίρετος, για να μην πούμε κάτι χειρότερο, εάν επρόκειτο να σώσει μόνο εκείνους που είχαν την τύχη να γεννηθούν σε ένα μέρος της γης, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν για τον Χριστό.

To «μεγάλο πλήθος»

Ο απόστολος Ιωάννης είχε ένα όραμα στο οποίο είδε «ένα μεγάλο πλήθος, που κανένας δεν μπορούσε να απαριθμήσει, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες, οι οποίοι στέκονταν μπροστά στο Αρνίο, ντυμένοι με λευκές στολές» (Αποκάλυψη 7: 9).

Το πλήθος περιγράφεται στο όραμα ως εκείνοι που έπλυναν τις στολές τους με το αίμα του Αρνίου (Ιησού), που Τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα και τους οποίους ο Ιησούς θα οδηγήσει σε ζωντανές πηγές νερών (εδ. 14-17).

Το εδάφιο αυτό τονίζει πως το πλήθος των ανθρώπων που ο Θεός θέλει να συμπεριλάβει στη Βασιλεία Του· άνθρωποι από τις πιο απομακρυσμένες ζούγκλες ή έρημους, από τις πιο μικρές φυλές· όλοι τους έχουν σωθεί και έχουν μέρος στο Βασίλειο Του.

Πράξεις 4: 10-12

Μερικοί αναγνώστες της Αγίας Γραφής παρεξηγούν το σχόλιο του Πέτρου στο 4ο  κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων.

Σε αυτή την περικοπή ο απόστολος Πέτρος τόνισε ότι ένας χωλός είχε θεραπευτεί «διαμέσου του ονόματος του Ιησού Χριστού… και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία. επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε» (Πράξεις 4: 10-12).

Τα παραπάνω εδάφια έχουν χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ότι μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν το όνομα του Ιησού και τον έχουν δεχτεί ως Σωτήρα τους μπορούν να σωθούν.

Η γνώση του ονόματος ΔΕΝ μας σώζει

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι κανείς δεν θα σωθεί γνωρίζοντας  απλά ένα όνομα.

Ο Ιησούς ο ίδιος είπε, «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που λέει σε μένα: Κύριε, Κύριε. αλλ’ αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύαμε στο όνομά σου, και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα;  Και τότε θα ομολογήσω σ’ αυτούς: Ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία.» (Κατά Ματθαίου 7: 21-23).

Ο απόστολος Παύλος, από την άλλη, είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που:

  • «από την εποχή της κτίσης του κόσμου» έχουν δει «τα αόρατα αυτού…να εννοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του» (Προς Ρωμαίους 1: 20),
  • και αυτοί «κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στο νόμο…ενώ δεν έχουν τον νόμο…δείχνουν το έργο του νόμου να είναι μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί» (Προς Ρωμαίους 2: 14, 15).
  • «Ζητούν τον Κύριο (εκείνοι), ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν»,
  • και μολονότι βρίσκονται στο σκοτάδι «ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας  τους παρέβλεψε» (Πράξεις 17: 27-30).

Ο απόστολος Παύλος εδώ περιγράφει ανθρώπους που ανταποκρίνονται θετικά στη «φωνή της συνείδησης».

Στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται στο Άγιο Πνεύμα, «το αληθινό φως, που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο» (Κατά Ιωάννη 1: 9).

Η φωνή του Αγίου Πνεύματος

Ο Ιησούς είπε ότι «το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα» (Κατά Ιωάννη 14: 26).

Από τα παραπάνω, και από άλλα παρόμοια εδάφια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ενώ ποτέ τους δεν έχουν ακούσει το όνομα του Ιησού ανταποκρίνονται στο κάλεσμά Του μέσω του Αγίου Πνεύματος.

Η σωτηρία τους θα βασιστεί στην προσωπική σχέση που έχουν μαζί Του. Μολονότι κυριολεκτικά δεν είναι Χριστιανοί, ακολουθούν τον Χριστό διαμέσου του Πνεύματος.

Το μήνυμα της σωτηρίας πριν τη Δευτέρα Παρουσία

Βλέπουμε πως κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξαν άνθρωποι που ποτέ δεν άκουσαν για τον Ιησού, ωστόσο ανταποκρίθηκαν στο Άγιο Πνεύμα μέσω της συνείδησής τους και έχουν σωθεί.

Όμως πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού ο Θεός θα εμπνεύσει τους πιστούς ακόλουθους Του να διαδώσουν το μήνυμα της σωτηρίας σε ολόκληρη την οικουμένη.

Μέχρι τον καιρό της έλευσης Του ο καθένας θα έχει την ευκαιρία είτε να δεχτεί είτε να απορρίψει τον Ιησού.

Όταν επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός πολλοί άνθρωποι που ποτέ τους δεν άκουσαν το όνομα Του, θα αναστηθούν και θα σωθούν.