Η πλειοψηφία των ανθρώπων, μέσα στους αιώνες, δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Χριστό.  Αλλά και οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν ακούσει κάτι, δεν άκουσαν τίποτα που να τους οδηγίση στην πίστη.  Το γεγονός αυτό υπονοεί ότι ο Θεός θα ήταν τουλάχιστον αυθαίρετος, για να μην πούμε κάτι χειρότερο, εάν επρόκειτο να σώσει μόνο εκείνους που είχαν την τύχη να γεννηθούν σε ένα μέρος της γης, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν για τον Χριστό.

Ο απόστολος Ιωάννης είχε ένα όραμα στο οποίο είδε “ένα μεγάλο πλήθος, που κανένας δεν μπορούσε να απαριθμήσει, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες, οι οποίοι στέκονταν μπροστά στο Αρνίο, ντυμένοι με λευκές στολές“ (Αποκάλυψη 7: 9).  Το πλήθος περιγράφεται στο όραμα ως εκείνοι που έπλυναν τις στολές τους με το αίμα του Αρνίου (Ιησού), που Τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα και τους οποίους ο Ιησούς θα οδηγήσει σε ζωντανές πηγές νερών (εδ. 14-17).  Το εδάφιο αυτό τονίζει το πλήθος των ανθρώπων που ο Θεός θέλει να συμπεριλάβει στη Βασιλεία Του· άνθρωποι από τις πιο απομακρυσμένες ζούγκλες ή έρημους, από τις πιο μικρές φυλές· όλοι τους έχουν σωθεί και έχουν μέρος στο Βασίλειο Του.

Μερικοί αναγνώστες της Αγίας Γραφής παρεξηγούν το σχόλιο του Πέτρου στο 4ο  κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων.  Σε αυτή την περικοπή ο απόστολος Πέτρος τόνισε ότι ένας χωλός είχε θεραπευτεί “διαμέσου του ονόματος του Ιησού Χριστού… και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία. επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε.“ (Πράξεις 4: 10-12).  Τα παραπάνω εδάφια έχουν χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ότι μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν το όνομα του Ιησού και τον έχουν δεχτεί ως Σωτήρα τους μπορούν να σωθούν.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι κανείς δεν θα σωθεί γνωρίζοντας  απλά ένα όνομα.  Ο Ιησούς ο ίδιος είπε, “Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που λέει σε μένα: Κύριε, Κύριε. αλλ’ αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς.  Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύαμε στο όνομά σου, και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα;  Και τότε θα ομολογήσω σ’ αυτούς: Ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία.“ (Ματθ. 7: 21-23).

Ο απόστολος Παύλος, από την άλλη, είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που “από την εποχή της κτίσης του κόσμου” έχουν δει “τα αόρατα αυτού…να εννοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του” (Ρωμαίους 1: 20), και αυτοί “κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στο νόμο…ενώ δεν έχουν τον νόμο…δείχνουν το έργο του νόμου να είναι μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί” (Ρωμαίους 2: 14, 15).  “Ζητούν τον Κύριο (εκείνοι), ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν” και μολονότι βρίσκονται στο σκοτάδι “ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας  τους παρέβλεψε” (Πράξεις 17: 27-30).  Ο απόστολος περιγράφει ανθρώπους που ανταποκρίνονται θετικά στη “φωνή της συνείδησης”.  Στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται στο Άγιο Πνεύμα, “το αληθινό φως, που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο” (Ιων. 1: 9).  Ο Ιησούς είπε ότι “το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα” (Ιωαν. 14: 26).  Από τα παραπάνω, και από άλλα παρόμοια εδάφια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ενώ ποτέ τους δεν έχουν ακούσει το όνομα του Ιησού ανταποκρίνονται στο κάλεσμά Του μέσω του Αγίου Πνεύματος.  Η σωτηρία τους θα βασιστεί στην προσωπική σχέση που έχουν μαζί Του.  Μολονότι κυριολεκτικά δεν είναι Χριστιανοί, ακολουθούν τον Χριστό διαμέσου του Πνεύματος.

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα των κεφαλαίων 7 εώς 9 της Αποκάλυψης είναι ότι ο Θεός έχει περιορίσει τον Σατανά ώστε να μην μπορεί να εκπληρώσει, σε πλήρη έκταση, το καταστροφικό του έργο.  Στο τέλος του κόσμου, όμως, ο Θεός θα τον αφήσει ελεύθερο για μια μικρή περίοδο, η οποία ονομάζεται “η Μεγάλη Θλίψη”.  Το σενάριο αυτό είναι αντίστοιχο με την πρόκληση του Σατανά που βρίσκουμε στο βιβλίο του Ιώβ.  Ο Σατανάς εμφανίστηκε στο ουράνιο συμβούλιο των “υιών του Θεού“, ισχυριζόμενος ότι είναι ο άρχοντας της γης.  Ο Θεός του υπενθύμισε ότι υπήρχαν άνθρωποι, όπως π. χ. ο Ιώβ, που δεν είχαν παραδοθεί στην εξουσία του Σατανά.  Ο Σατανάς απάντησε: “Μήπως ο Ιώβ δωρεάν φοβάται τον Θεό; Δεν τον περιέφραξες από παντού, και το σπίτι του, και όλα όσα έχει;  Τα έργα των χεριών του ευλόγησες, και τα κτήνη του πλήθυναν επάνω στη γη. όμως άπλωσε τώρα το χέρι σου, και άγγιξε όλα όσα έχει, για να δεις αν δεν σε βλασφημήσει κατά πρόσωπο.” (Ιώβ 1: 9-11).  Ο Θεός δεν ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει τη γη στο Σατανά, και έτσι επέτρεψε στο Σατανά να φέρει επώδυνες δοκιμασίες πάνω στον Ιώβ.  Μολονότι ο Ιώβ υπέφερε πολύ και η πίστη του ταλαντεύτηκε, δεν απέρριψε, ούτε εγκατέλειψε τον Θεό και έτσι ο ισχυρισμός του Σατανά για πλήρη κυριαρχία της γης αναιρέθηκε.

Ο Σατανάς απαίτησε, σε παγκόσμια κλίμακα, να του δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει ότι όλοι όσοι υπηρετούν τον Θεό το κάνουν με εγωιστικά κίνητρα.  Ο Θεός θα δώσει άδεια στον Σατανά για ένα μικρό χρονικό διάστημα να εκπληρώσει τα καταστροφικά του σχέδια (Μεγάλη Θλίψη), ώστε να προσπαθήσει να αποδείξει τον ισχυρισμό του.  Ωστόσο, για να είναι δίκαιος με ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο Θεός θα προειδοποιήσει τον κάθε άνθρωπο αυτού του κόσμου, πριν απελευθερώσει τον Σατανά.  Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς είπε: “Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη. και, τότε, θα έρθει το τέλος“ (Ματθ. 24: 14).

Το θέμα είναι ότι κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξαν άνθρωποι που ποτέ δεν άκουσαν για τον Ιησού, ωστόσο ανταποκρίθηκαν στο Άγιο Πνεύμα μέσω της συνείδησής τους και έχουν σωθεί.  Όμως πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού ο Θεός θα εμπνεύσει τους πιστούς μάρτυρές Του να διαδώσουν το μήνυμα της σωτηρίας σε ολόκληρη την οικουμένη.  Μέχρι τον καιρό της έλευσης Του ο καθένας θα έχει την ευκαιρία είτε να δεχτεί είτε να απορρίψει τον Ιησού.  Όταν επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός πολλοί άνθρωποι που ποτέ τους δεν άκουσαν το όνομα Του, θα αναστηθούν και θα σωθούν.  Από τους ανθρώπους όμως που έζησαν στις έσχατες ημέρες μόνο όσοι πίστεψαν πραγματικά σε Αυτόν και ανταποκρίθηκαν στον τελευταίο κάλεσμα Του θα σωθούν.