Μικροεπεξεργαστές

Η ιδέα ότι θα γίνουν διωγμοί με χρήση μικροεπεξεργαστών βασίζεται σε μια λανθασμένη ερμηνεία του χαράγματος του θηρίου