χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι η επάνω στα μέτωπά τους, διωγμοί πιστών με χρήση μικροεπεξεργαστών

Η ιδέα ότι θα γίνουν διωγμοί με χρήση μικροεπεξεργαστών βασίζεται σε μια λανθασμένη ερμηνεία του χαράγματος του θηρίου. Η φράση «ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου». (Αποκάλυψη 13:18) αποδεικνύει ότι οι πιστοί της εποχής του Ιωάννη μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο αριθμός του θηρίου και πιθανώς το τι σημαίνει. Επομένως, αποκλείονται σύγχρονες καινοτομίες (π. χ. μικροεπεξεργαστές) από την κύρια ερμηνεία του χαράγματος και του αριθμού του θηρίου.