Η οικονομική κρίση θα είναι μια τις πλευρές μιας γενικευμένης κρίσης που ονομάζεται «η Μεγάλη Θλίψη»

Κάθε φορά που εκδηλώνεται μια οικονομική κρίση υπάρχουν συνάνθρωποι μας που χάνουν τη δουλειά τους, την περιουσία τους, το σπίτι τους και το αίσθημα ασφάλειας. Για αυτούς μοιάζει σαν να έχει φτάσει το τέλος του κόσμου. Φυσικά δεν είναι δυνατό να ξέρουμε αν η παρούσα οικονομική κρίση έχει κάποια σχέση με προφητείες της Αγίας Γραφής· αυτό όμως που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή είναι ότι στο τέλος του κόσμου θα υπάρξει μια παγκόσμια οικονομική καταστροφή.