Η ευκολότερη απάντηση θα ήταν να πούμε «ίσως»· στις προφητείες της Αγίας Γραφής όμως δεν βρίσκουμε κάποια ξεκάθαρη αναφορά πάνω στο θέμα.

Η ιδέα ότι θα γίνουν διωγμοί με χρήση μικροεπεξεργαστών βασίζεται σε μια λανθασμένη ερμηνεία του χαράγματος του θηρίου: «Και έκανε (το θηρίο από τη γη) όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι η επάνω στα μέτωπά τους· και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματός του» (Αποκάλυψη 13:16,17).

Το χάραγμα, το όνομα και ο αριθμός του θηρίου

Στα παραπάνω εδάφια διαβάζουμε ότι το χάραγμα συσχετίζεται με το όνομα και τον αριθμό του θηρίου. Περιγράφεται ότι το χάραγμα ή ο αριθμός του θηρίου θα μπορούσαν να ελέγξουν τους ανθρώπους, ώστε να μην του επιτρέψουν να αγοράζουν ή να πωλούν.

Το επόμενο εδάφιο αποδεικνύει ότι οι πιστοί της εποχής του Ιωάννη μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο αριθμός του θηρίου και πιθανώς το τι σημαίνει το χάραγμά του —«ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου» (εδάφιο 18).

Επομένως αποκλείονται σύγχρονες καινοτομίες (π. χ. μικροεπεξεργαστές) από την κύρια ερμηνεία του χαράγματος και του αριθμού του θηρίου.

Η σημασία των συμβόλων

Υπάρχει κάτι στα λόγια του Ιωάννη που βοήθησε τους πρώτους αναγνώστες της προφητείας να κατανοήσουν την σημασία των συμβόλων: το χάραγμα θα ήταν στο δεξιά χέρι ή στο μέτωπο.

Οι αναγνώστες της Αποκάλυψης του πρώτου αιώνα μ.Χ., όταν γράφτηκε η προφητεία, γνώριζαν τα λόγια του Μωυσή προς τα παιδιά του Ισραήλ: «Αυτές είναι οι εντολές, τα διατάγματα, και οι κρίσεις, όσες πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός… θα είναι στην καρδιά σας… θα τα δέσεις για σημείο επάνω στο χέρι σου, και θα είναι ως προμετωπίδια ανάμεσα στα μάτια σου» (Δευτερονόμιο 6:1,6,8, 11:13,18).

Στο παραπάνω εδάφιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εντολές του Θεού θα πρέπει να είναι ένα σημείο (σημάδι), δεμένες στα χέρια και στα μέτωπα των πιστών.  Ακόμη και σήμερα μπορούμε να δούμε μερικούς Εβραίους, που κατανοούν αυτή τη εντολή κυριολεκτικά, να φτιάχνουν μικρά κουτάκια με ένα αντίγραφο του νόμου του Θεού μέσα και τα δένουν στα χέρια και στα μέτωπά τους.

Η πραγματική σημασία των εννοιών «στο μέτωπο» και «στο χέρι»

Το πραγματικό όμως νόημα του εδαφίου είναι ότι ο νόμος πρέπει να βρίσκεται πρώτα «στην καρδιά» των πιστών. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός λέει: «Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους, και θα τους γράψω επάνω στην καρδιά τους» (Εβραίους 8:10).

Από την «καρδιά» προέρχονται οι σκέψεις (συμβολίζονται από το μέτωπο) και οι πράξεις (συμβολίζονται από το χέρι).

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι το θηρίο (τα εκτελεστικά όργανα του Σατανά) θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει τον νόμο του Θεού με δικούς του νόμους, και θα προσπαθήσει να τους εμφυσήσει «στη διάνοια και την καρδία», ή τουλάχιστον στις πράξεις αυτών που υποτάσσονται στο θηρίο.

Το χάραγμα του θηρίου – σημείο υποταγής στο θηρίο

Η παραπάνω ερμηνεία συμφωνεί και με την προφητεία που βρίσκεται στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 25 του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ, η οποία αποκαλύπτει ότι ο σκοπός του Σατανά είναι να αλλάξει τον νόμο του Θεού: «(Το μικρό κέρας, το οποίο είναι το εκτελεστικό όργανο του Σατανά) θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους».

Όπως και με το χάραγμα του θηρίου, ο καινούργιος νόμος θα εφαρμοστεί με χρήση βίας· ο Σατανάς θα εξαναγκάσει τους οπαδούς του Θεού να υποταχθούν στην εξουσία του.

Παρατηρούμε πως ο Σατανάς θέλει να αποδείξει τρία σημεία:

  • Πρώτον, ότι η εξουσία του πάνω στους ανθρώπους είναι μεγαλύτερη από εκείνη του Θεού·  θα κάνει τους ανθρώπους να υπακούσουν στους νόμους του, αντί στις εντολές του Θεού.
  • Δεύτερον, θέλει να αποδείξει ότι ο νόμος του Θεού μπορεί να αλλαχθεί, επειδή ο νόμος στην μορφή που τον έδωσε ο Θεός, καταδικάζει τον ίδιο τον Σατανά ως αμαρτωλό.
  • Τρίτον, θέλει να απαιτήσει αιώνια ζωή. Για αυτόν τον λόγω προσπαθεί να πιέσει τα παιδιά του Θεού να παραβιάσουν τον νόμο Του, έτσι θα μπορέσει να ισχυρισθεί ότι επειδή ο Θεός θα επιτρέψει στους πιστούς να ζήσουν αιώνια, θα πρέπει να επιτρέψει και στον ίδιο.

Ο αλλοιωμένος νόμος του Θεού

Ο Σατανάς δεν μπορεί να αλλάξει τον αιώνιο νόμο του Θεού· το εδάφιο λέει, «θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους», επομένως το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαστρεβλώσει την ερμηνεία του νόμου.

Είναι προφανές ότι μια απευθείας επίθεση κατά των Δέκα Εντολών θα αποτύχει, επειδή οι περισσότερες εντολές (π. χ. «μη φονεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις κτλ») είναι αποδεχτές από την κοινωνία. Επομένως ο Σατανάς θα κάνει «κρυφές» αλλαγές στον νόμο του Θεού.

Τελικά τι είναι το χάραγμα του θηρίου;

Το χάραγμα του θηρίου θα είναι ο αλλοιωμένος νόμος του Θεού, τον οποίο ο Σατανάς, διαμέσου του οργάνου του, δηλαδή του θηρίου, θα προσπαθήσει να επιβάλει σε όλο τον κόσμο.

Αν οι μικροεπεξεργαστές χρησιμοποιηθούν ή όχι, είναι δευτερεύουσας σημασίας.

Είναι πιθανόν να αποτελέσει μια παραπλάνηση από τον Σατανά, για να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από τα πραγματικά θέματα.

Αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει μια ευρεία χρήση των μικροεπεξεργαστών, εύκολα μπορούμε να φανταστούμε ότι πολλοί άνθρωποι θα λάβουν το χάραγμα του θηρίου (δηλαδή θα υπακούσουν τον αλλοιωμένο νόμο του θηρίου), ενώ την ίδια στιγμή θα αρνούνται να δεχθούν τον μικροεπεξεργαστή.

Το θέμα του χαράγματος και του αριθμού του θηρίου έχει μεγάλη σημασίας. Για να το μελετήσεις περισσότερο αφιέρωσε λίγο χρόνο και διάβασε το κεφάλαιο 13 του Βιβλίου.

Διάβασε επίσης:

Αποστασία – εγκατάλειψη της αλήθειας

Τα σημεία της δεύτερης έλευσης του Ιησού

Το μικρό κέρας