Θεία δίκη

Ο Θεός, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο “κριτής ολόκληρης της γης” (Γένεση 18:25). Με ποιο δικαίωμα κρίνει και αποφασίζει για το αν οι πράξεις μας είναι άξιες τιμωρίας ή επιβράβευσης;