Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά δόγματα;

Αλλά αντί για να υπάρχει ενότητα βλέπουμε ότι κυριαρχεί ο διχασμός καθώς υπάρχουν χιλιάδες Χριστιανικά δόγματα, και κάθε χρόνο δημιουργούνται νέα. Συγχρόνως πολλά από αυτά θεωρούν ότι αποτελούν την αληθινή Εκκλησία και θεωρούν ότι τα άλλα δόγματα είναι αιρέσεις.