να σταματήσει τον πόνο και τον θάνατο

Αν ο Θεός είναι αγάπη, γιατί υπάρχει τόση κακία στη δημιουργία Του;