Σφαγή των εκθρών

O λαός του Θεού σφαγιάζει τους εχθρούς του θανατώνοντας χιλιάδες ανθρώπους, στο όνομα και με τη βοήθεια του Θεού. Πως μπορεί μια συμπεριφορά σαν αυτή να εκφράζει «αγάπη»;