Χριστιανός, είμαι, ορισμός

τι σημαίνει να είμαι Χριστιανός