Η μεγάλη αγάπη του Θεού (παρουσίαση)

«Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη...

Read More