Κατηγορία: Αυξανόμενοι εν Χριστώ

Eγώ ήλθον δια να έχωσιν ζωήν, και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία

  «Eγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν σε αφθονία.». (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 10:10) Καμία θεολογική ερμηνεία, όσο βαθιά ή περίτεχνη και αν είναι, δε θα μπορέσει στο ελάχιστο να αγγίξει, έστω, την ομορφιά της...

Loading

Δωρεάν ημερολόγιο

Ζήτησε μια προσευχή

Κάνε μια ερώτηση