Κατηγορία: Αυξανόμενοι εν Χριστώ

«Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να έχητε ειρήνην εν εμοί»

«Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν∙ αλλά θαρσείτε∙ εγώ ενίκησα τον κόσμον». (Ιωάννης, 16:33). Ίσως, τα πιο ρεαλιστικά και ταυτόχρονα παρήγορα λόγια που ακούστηκαν ή γράφηκαν...

Read More

Νικώντας τον πειρασμό

Προς το τέλος της Αγίας Γραφής διαβάζουμε: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν• επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο:...

Read More
Loading

Δωρεάν ημερολόγιο

Ζήτησε μια προσευχή

Κάνε μια ερώτηση