Ζωή, αιτία, σκοπός, αφθονία

Ζωή που αγκαλιάζειόλο το φάσμα της ύπαρξής μας, Ζωή αληθινή και γεμάτη Νόημα, Ομορφιά και άρωμα Ουρανού…