κάλαντα

Χριστός γεννάται σήμερον,
εν Βηθλεέμ την πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρει η φύσις όλη.