Χριστός γεννάται σήμερον, εν Βηθλεέμ την πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται,χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών, και ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι, το Δόξα εν υψίστοις,
και τούτο άξιον εστί, η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται, τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρο λαμπρό τους οδηγεί, χωρίς να λείψει ώρα.

Γονατιστοί τον προσκυνούν, και δώρα του χαρίζουν,
σμύρνα χρυσό και λίβανο, Θεό τον ευφημίζουν.

Τη σμύρνα ‘ναι ως άνθρωπον, χρυσόν ως Βασιλέα,
και λίβανον ‘ναι ως Θεόν, σ’ όλην την ατμοσφαίρα.