επιτυχία

Το μυστικό της επιτυχίας είναι απλό, αλλά συχνά ξεχασμένο.