θάνατος, ανάσταση

Ο Θεός δεν μας έπλασε για να πεθαίνουμε αλλά για να ζήσουμε αιώνια. Μας έπλασε να αγαπάμε την ζωή.