ενωμένοι, ειρήνη

Ο Ζωντανός Χριστός να είναι ο καθημερινός Σύμμαχος στις ζωές όλων μας.