πειρασμοί, νίκη

εμείς οι άνθρωποι έχουμε τη δύναμη να μην υποκύψουμε στους πειρασμούς του Σατανά. Ο Χριστός απέδειξε ότι η νίκη μπορεί να είναι και δική μας, ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του