Νηστεία

Νηστεία – ένδειξη πένθους ή μετάνοιας, έκκληση για βοήθεια. Νηστεία απο φαγητό