καθετί που κάνετε

Καθετί που λέτε ή κάνετε ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού