παρουσία του Θεού, ανάυση

Είναι πράγματι συναρπαστικό να απολαμβάνουμε την Παρουσία του Θεού και την Ανάπαυσή Του σε κάθε περίοδο της ζωής μας. Ας μη στερηθεί κανένας μας αυτό το υπερευλογημένο προνόμιο.