Μη ενθυμήσθε τα πρότερα, και μη συλλογίζεσθε τα παλαιά