αυτοπροβολή, ύπαρξη, ικανότητα

Πολύς θόρυβος επίδειξης και αυτοπροβολής τείνει, σε αρκετές περιπτώσεις, να μας ξεκουφάνει και να μας αποπροσανατολίσει από αυτά που έχουν αληθινή αξία για τον Θεό.