προσωρινή ελαφρά θλίψις

υτά τα λόγια στην ουσία εμπεριέχουν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού να αντιμετωπίσουμε τη δοκιμασία μας μέσα από τη Δική Του Οπτική.