Αφιερωμένη προσευχή

Το εύρος του νοήματος και η υπέροχη δομή της προσευχής