Πάτερ ημών

Ο Ιησούς Χριστός, έχοντας αποκαλύψει ότι ο Θεός είναι Πατέρας όλων και ότι όλοι οι άνθρωποι συνδέονται με δεσμούς αδελφοσύνης, αποκαλεί τον Πατέρα Του Ουράνιο, ένα όνομα που δεν αποκαλύπτει μόνο τη θέση του Θεού προς εμάς, αλλά και τη θέση τη δική μας προς Αυτόν.