Το όνομα του Θεού

Στον Αρχαίο Ισραήλ, όμως, αλλά και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς, θεωρούσαν πως το όνομα που δινόταν σε ένα παιδί είχε καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα ζωή του.