Προφητείες, ο Χριστός

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δείχνει ότι η Αγία Γραφή έχει θεϊκή προέλευση. Και αυτό το στοιχείο είναι οι πάμπολλες προφητείες που εκπληρώθηκαν.