Προφητεία, 1260, Δανιήλ, Αποκάλυψη

Στο Δανιήλ β’ διαβάζουμε για ένα όνειρο που είδε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ και το οποίο ερμήνευσε ο Δανιήλ. Το όνειρο ήταν προφητικό. Ξεκινάει με τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ (Δανιήλ β’37-38), δηλαδή γύρω στο 600 π.Χ., και τελειώνει με την Δευτέρα Παρουσία και την συντέλεια του κόσμου (Δανιήλ β’44). Η ιστορία του κόσμου λοιπόν απεικονίζεται με ένα άγαλμα φτιαγμένο από πέντε διαφορετικά υλικά που συμβολίζουν πέντε διαφορετικές περιόδους.