Συμπέρασμα

Οι 1260 ημέρες ερμηνεύονται με βάση το πλαίσιο στο οποίο τις βρίσκουμε, δηλαδή το πλαίσιο της προφητείας του Δανιήλ ζ’. Στην Αποκάλυψη συναντάμε πάλι τις 1260 ημέρες και βλέπουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντικότατη και πολύ θλιβερή (για την εκκλησία του Χριστού) ιστορική περίοδο.