Πότε τελειώνουν τα 1260 χρόνια;

Αν στο 538 προσθέσουμε 1260 χρόνια, φτάνουμε αισίως στο 1798. Τι έγινε τότε; Η εξουσία της καθολικής εκκλησίας είχε ήδη αρχίσει να φθίνει. Η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα είχε κάπως περιορίσει γεωγραφικά την εξουσία της Ρώμης. Η σταδιακή στροφή της Ευρώπης τον 18ο αιώνα από μια θρησκευτική κυρίως κοσμοθεωρία σε μια πιο κοσμική, μείωσε περαιτέρω την επιρροή της Ρώμης. Η Γαλλική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα έστρεψε τα πλήθη ενάντια στη θρησκεία. Το τελειωτικό χτύπημα όμως ήρθε το 1798, όταν ο Ναπολέων έστειλε τον στρατηγό Μπερτιέ να καταλάβει τη Ρώμη. Ο Μπερτιέ πήρε τον πάπα αιχμάλωτο και τον πήγε στην εξορία όπου και πέθανε. Να λοιπόν το τέλος της προφητείας, με απίστευτη ακρίβεια! Η Αποκάλυψη λέει περί αυτού του γεγονότος: «Όποιος φέρνει σε αιχμαλωσία, θα πάει σε αιχμαλωσία·» (Αποκάλυψη ιγ’10).

Ο 19ος αιώνας ήταν ιστορικά το ναδίρ, το χαμηλότερο σημείο στην εξουσία της Ρώμης. Κανείς πλέον δεν έδινε σημασία στα λεγόμενα των παπών. Για κάποια στιγμή φάνηκε ότι η εκκλησία της Ρώμης θα εκλείψει από την παγκόσμια σκηνή εξουσίας. Αλλά η ιστορία έχει και συνέχεια, εντυπωσιακή συνέχεια.