Η βιογραφία, προφητεία

Η ζωή του Χριστού είναι μια συνεχής εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας.