καταδίκη, δίκη του Ιησού Χριστού,

Μια άλλη ματιά στην καταδίκη του Ιησού, ρίχνει φως στις σκοτεινές προθέσεις των ανθρώπων.