Χριστούγεννα, προφητείες, Χριστός

Τα Χριστούγεννα είχαν προφητευθεί. προφήτευσαν τη γέννηση Του Χριστού εκατοντάδες χρόνια πριν συμβεί το γεγονός