σταύρωση, Ιησούς Χριστός

Ποια πρόσωπα οδήγησαν τον Χριστό στη σταύρωση και γιατί το έκαναν; Τι ρόλο έπαιξε το «μεγάλο συνέδριο» και από ποιους απαρτιζόταν; Γιατί οι Φαρισαίοι πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα;