προφητείες, Μεσσίας, Χριστός

όσο συγκεκριμένες ήταν οι προφητείες γύρω από Τον Μεσσία