αγάπη, στήριγμά στη ζωή

Ποια είναι η μεγάλη μας αγάπη; Ποιόν ή τι έχουμε ως στήριγμά μας στη ζωή και γιατί ο Θεός μας ζητά να Του δώσουμε την πρώτη θέση μέσα στη καρδιά μας;