Ο θάνατος, προσωρινός, ζωή

Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν στην ιδέα του θανάτου και θα έκαναν τα πάντα για να τον αποφύγουν. Τι ισχύει στην εποχή της Καινής Διαθήκης; Όσοι ανήκουν Στον Χριστό, δεν πρέπει να φοβούνται.