Καταπίεση και χειραγώγηση

Η οποιαδήποτε μορφή επιβολής πίστης είναι αποδεκτή από τον Θεό; Συμφωνεί με τις πρακτικές της καταπίεσης ή ο δρόμος αυτός είναι λάθος;