ανάσταση, Ευαγγέλιο, Ιησούς

Είναι η ανάσταση του Ιησού αληθινή; Μήπως οι μαθητές και το Ευαγγέλιο υποστήριξαν μια σκευωρία; Η απλή λογική μας δίνει την απάντηση.