Ανάσταση - ο πυρήνας της Χριστιανικής πίστης

Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε! Ο δημιουργός Θεός, προσπέλασε τους φυσικούς νόμους που ο Ίδιος έχει θεσπίσει και επανέφερε τον Ιησού στη ζωή. Ακόμα και η λογική όπως διαπιστώσαμε, συνηγορεί υπέρ της ανάστασης.